Points: 50

Tags: nulltester 

Poll rating:

RXZpbCBDb3JwLCB3ZSBoYXZlIGRlbGl2ZXJlZCBvbiBvdXIgcHJvbWlzZSBhcyBleHBlY3RlZC4g\nVGhlIHBlb3BsZSBvZiB0aGUgd29ybGQgd2hvIGhhdmUgYmVlbiBlbnNsYXZlZCBieSB5b3UgaGF2\nZSBiZWVuIGZyZWVkLiBZb3VyIGZpbmFuY2lhbCBkYXRhIGhhcyBiZWVuIGRlc3Ryb3llZC4gQW55\nIGF0dGVtcHRzIHRvIHNhbHZhZ2UgaXQgd2lsbCBiZSB1dHRlcmx5IGZ1dGlsZS4gRmFjZSBpdDog\neW91IGhhdmUgYmVlbiBvd25lZC4gV2UgYXQgZnNvY2lldHkgd2lsbCBzbWlsZSBhcyB3ZSB3YXRj\naCB5b3UgYW5kIHlvdXIgZGFyayBzb3VscyBkaWUuIFRoYXQgbWVhbnMgYW55IG1vbmV5IHlvdSBv\nd2UgdGhlc2UgcGlncyBoYXMgYmVlbiBmb3JnaXZlbiBieSB1cywgeW91ciBmcmllbmRzIGF0IGZz\nb2NpZXR5LiBUaGUgbWFya2V0J3Mgb3BlbmluZyBiZWxsIHRoaXMgbW9ybmluZyB3aWxsIGJlIHRo\nZSBmaW5hbCBkZWF0aCBrbmVsbCBvZiBFdmlsIENvcnAuIFdlIGhvcGUgYXMgYSBuZXcgc29jaWV0\neSByaXNlcyBmcm9tIHRoZSBhc2hlcyB0aGF0IHlvdSB3aWxsIGZvcmdlIGEgYmV0dGVyIHdvcmxk\nLiBBIHdvcmxkIHRoYXQgdmFsdWVzIHRoZSBmcmVlIHBlb3BsZSwgYSB3b3JsZCB3aGVyZSBncmVl\nZCBpcyBub3QgZW5jb3VyYWdlZCwgYSB3b3JsZCB0aGF0IGJlbG9uZ3MgdG8gdXMgYWdhaW4sIGEg\nd29ybGQgY2hhbmdlZCBmb3JldmVyLiBBbmQgd2hpbGUgeW91IGRvIHRoYXQsIHJlbWVtYmVyIHRv\nIHJlcGVhdCB0aGVzZSB3b3JkczogImZsYWd7V2UgYXJlIGZzb2NpZXR5LCB3ZSBhcmUgZmluYWxs\neSBmcmVlLCB3ZSBhcmUgZmluYWxseSBhd2FrZSF9Ig==

<h1> This content looks base64 encoded</h1>
But it has \n in between.

base64 --decode <<< list of block separated using \n


<h2>

$ base64 --decode <<< IHJlcGVhdCB0aGVzZSB3b3JkczogImZsYWd7V2UgYXJlIGZzb2NpZXR5LCB3ZSBhcmUgZmluYWxs
</h2>

repeat these words: "flag{We are fsociety, we are finall

$ base64 --decode <<< eSBmcmVlLCB3ZSBhcmUgZmluYWxseSBhd2FrZSF9Ig==
</h2>


</h2>
y free, we are finally awake!}"

FLAG:

flag{We are fsociety, we are finally free, we are finally awake!}

You need to authenticate and join a team to post writeups