Tags: cryptography 

Rating: 5.0

extract the zip file, we get this ciphertext.

ꍦ鱡映㸺ꅙ饯?啤啳???魴餠???遯??顲啹???啤?啩灧鵳?楪扴詽鸭餫?怴㸊ꍦ鱡朠㸺攳攳昳昳攳昳攳攳攲攳昳昳昳攳攳昳攳攲攳攳昳昳攳攳昳昳攲攳昳攳昳昳昳昳昳攲攳攳昳昳攳昳攳攳攲攳昳昳昳攳昳昳昳攲攳攳昳昳攳攳昳昳攲攳昳昳昳攳攳昳昳攲攳攳昳昳攳攳攳攳攲攳昳昳攳昳昳攳昳攲攳攳昳昳攳攳昳昳攲攳昳攳昳昳昳昳昳攲攳昳昳昳攳昳昳昳攲攳昳昳攳昳攳攳昳攲攳攳昳昳攳昳昳昳攲攳昳昳攳昳攳攳攳㸊ꍦ鱡栠㸺襍?襍?襍?襍?襍?祍?襍?祍?襍?祍?襍?襍?襍?襍?襍?襍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?襍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?襍?祍?襍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?襍?祍?祍?祍?祍?襍?祍?襍?祍?祍?襍?祍?襍?襍?襍?襍?祍?祍?襍?襍?襍?襍?祍?襍?祍?祍?祍?祍?襍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?襍?祍?襍?襍?襍?襍?襍?襍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?祍?襍?襍?襍?祍?祍?襍?襍?襍?襍?襍?襍?祍?祍?祍?祍?祍?襍?襍?襍?襍?襍?癍爽ᔊ

use base65536 decoder tool and we will get this:

flag 1:
Yjod od s lrunpstf djogy vo[jrtyrcy jrtr od upi g;sh xj4t-}U-i+dit4+

flag 2:
3030313130313030203031313130303130203030313130303131203031303131313131203030313130313030203031313130313131203030313130303131203031313130303131203030313130303030203031313031313031203030313130303131203031303131313131203031313130313131203031313031303031203030313130313131203031313031303030

flag 3:
MTExMTExMTExMTAwMTAwMDEwMTAxMDExMTAxMDExMTExMTEwMTAxMTExMTExMTExMDExMDExMDExMDExMDAwMDAxMTAxMDAxMDAxMDAxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTAxMDAxMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTAxMDAwMDAwMDAwMDAwMTAxMDAwMTAxMDAxMDAwMTAxMDAxMTExMTExMTAwMTAxMDAxMDExMTExMTExMTAwMTAxMDAxMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTAxMDAxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTAxMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMDAxMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMDEwMDAwMDAwMDAxMDEwMDExMDAwMDAwMDAxMDEwMDAxMDEwMTExMTAwMTAxMDAxMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMDAxMDEwMDExMDExMDExMTExMTExMTExMTAwMTAxMA==

flag 1 :
qwerty-shifted keyboard > original:
zh3r0{Y0u_sur3_

flag 2 :
hex > binary > ascii:
4r3_4w3s0m3_wi7h

flag 3 base64 > binary > spoon:
_411_7h3_ski115}

combine all and get the flag
zh3r0{Y0u_sur3_4r3_4w3s0m3_wi7h_411_7h3_ski115}