Rating:

## Impossible Game (Misc, 300p)

Imposible Game http://ctf.sharif.edu:38455/chal/img/ImpossibleGame.html

Download server.py

###ENG
[PL](#pl-version)

We were given source code of server and had to play a game with it to get the flag. Reading the source code immediately
reminded me an old riddle, available
[here](http://robertheaton.com/2014/01/13/mathematicians-hate-civil-liberties-100-prisoners-100-boxes/).
Solution is also given on that webpage - I recommend everyone to read it, it's really surprising.

Source of our solution is in `doit.py`.

###PL version

Dostaliśmy kod źródłowy serwera i mieliśmy z nim wygrać w grę, by otrzymać flagę. Przeczytanie kodu natychmiast przypomniało
mi starą zagadkę logiczną, dostępną
[tutaj (po angielsku)](http://robertheaton.com/2014/01/13/mathematicians-hate-civil-liberties-100-prisoners-100-boxes/).
Rozwiązanie również jest w tym linkiem. Polecam jego przeczytanie - rozwiazanie jest naprawdę zaskakujące i nieintuicyjne.

Źródło naszego rozwiązania jest w `doit.py`.

Original writeup (https://github.com/p4-team/ctf/tree/master/2016-02-05-sharif/misc_300_impossible).