Also known as
  • As known as: #include "catbui"
  • #include "catbui"
  • return catbui;;
Sign in to join the team.Code chậm thôi
muốn clear wecode nên là phải code tận nơi
cẩn thận runtime error nhớ các dân chơi
già rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp
yeah, tặng mày 1 bug ngậm chơi
tao phải khuyên mày là code chậm thôi
muốn clear wecode nên là phải code tận nơi
cẩn thận runtime error nhớ các dân chơi
già rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp
yeah, tặng mày 1 bug ngậm chơi
--------------------
lên xà 1 tay quay từ vai tới đầu
bọn tao chơi code rõ vibe với màu
muốn xem fastcode theo kiểu tà đạo á?
Phú Đức cho mày biết là ai mới ngầu
giấy cháy khi tao ghi ra hàm
bug trong code bọn tao sửa 3 lần
sau code của mày chữ V tao kính trọng chuyển từ VSCode sang cho Valorant
toàn bọn nhà giàu
không biết dùng tiền
anh em Nam Bắc bọn tao vẫn đang cùng thuyền
bọn tao nhận thắng trò chơi lập trình
còn mày giải nhất trò chơi phân biệt vùng miền
bố mày vác dái bố đái vào bát quái
nước rơi tong tỏng ở trên tận gác mái
đại hiệp nhoe nhoét quay lên hỏi quý danh
tại hạ bảo là bố mày đến từ code phái
thôi
bạn bớt bớt đê
lên xe
(skrt skrt )
ye
mày ngồi im xem bố mày code láo (mày im)
đây là trường phái khác
dẫn mày thử đồ
xong rủ vô
trong thủ đô
tao cầm đồ mày chỉ được cái mác
tao cầm đồ còn mày chỉ được cái (woo)
nếu coder có hạng A,B
(dmm, dmm)
C,D,E,F thì đếm vãi l nó mới đến G
nếu coder có hạng A,B
(dmm, dmm)
C,D,E,F thì đếm vãi l nó mới đến G

Participated in CTF events

Overall rating place: 235 with 88.787 pts in 2022

Country place: 13

PlaceEventCTF pointsRating points
222SHELLCTF 20221803.00007.304
116corCTF 2022699.00002.224
22UIUCTF 20222732.000011.266
75TFC CTF 20222233.00005.863
188DiceCTF @ HOPE834.00003.835
42BDSec CTF 20221970.00007.468
36ImaginaryCTF 20223950.00009.378
33vsCTF 20224605.00008.164
99Google Capture The Flag 2022453.00006.835
68BSidesTLV 2022 CTF500.00002.176
134Azure Assassin Alliance CTF 2022297.00000.589
50justCTF 2022656.00004.245
648SEETF 2022100.00000.130
55Break the Syntax CTF 2022315.00001.924
378TJCTF 2022557.00001.480
89m0leCon CTF 2022 Teaser108.00001.923
90San Diego CTF 20221455.00003.947
222ångstromCTF 20221020.000012.254
301NahamCon CTF 20222093.00002.102
120b01lers CTF365.00003.244
282DCTF 2022200.00000.731
76Winja CTF | Nullcon Berlin 2022195.00001.366
24HackPack CTF 20221412.000013.199
102RITSEC CTF 20221270.00004.062
57Wolverine Security Conference/CTF3663.00007.054
5991337UP LIVE CTF1.00000.040
233FooBar CTF 2022100.00000.432
337MHSCTF 2022235.00000.000
180TetCTF 2022100.00000.506

Overall rating place: 5202 with 7.099 pts in 2021

Country place: 93

PlaceEventCTF pointsRating points
118X-MAS CTF 2021 Second Weekend606.00000.796
57CTF Internacional MetaRed 2021 - 5th STAGE537.00000.000
122NITECTF608.00001.337
466MetaCTF CyberGames 20213075.00004.966

Team members